Jyske bank er ikke bedrageriske siger jyske bank . Kære Anders Dam DIALOG OPRÅB JYSKE BANK VI ØNSKER AT I TALER MED OS

Jyske bank påstår alle stede at jyske bank ikke er nogle bedragerisk bank, og påstår alle steder at jyske bank er en ærlig bank, og siger det er de andre som lyver

Her kommer der opslag, som ret sikkert vil blive brugt, i det nye tilrettet processkrift, i mod jyske bank, påstande og anklager i mod jyske bank.

Anklager som dog skal lige skal færdigøres, således det passer ind i måden retssagen imod Jyske Bank skal fremlægges i byretten Viborg.

Sagen handler om blandt andet bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk, men bliver omfattende.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler blandt andet om at jyske bank, har taget af kundes penge, vi taler om flere forhold af mandatsvig efter straffelovens bestemmelser.

Da jyske bank ved mindst 3 opdaget forhold, hæver af betroet midler, fra et konto nummer som tilhøre kunde i jyske Bank, for ydelser der ikke er aftalt eller har fundet sted.

Et konto nummer som kunden i jyske bank, ikke selv har haft adgang til, og derfor ikke selv kunne hæve fra.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at Jyske Bank bruger samme konto nummer, til flere forskellige virksomheder, som alle er kunder i jyske bank og derfor benytter jyske bank som deres loyale bank forbindelse.

Vi taler stadig om overtrædelse efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet mod jyske bank, handler også om at bruge falske oplysninger, alene for at skuffe i et eller flere retsforhold.

Vi taler om flere forhold af dokumentfalsk efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at bedrage kunde i jyske bank i mindst 2 forhold.

Vi taler om overtrædelse efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at jyske bank selv flytter rundt på gæld imellem jyske Banks kunder, uden nogle form for aftale.

Vi taler om forhold af her Skyldnersvig Eller Bedrageri efter straffelovens bestemmelser.

Sagen skal naturligvis undersøges og indskrives af min advokat, som vil afkræve at jyske bank over for retten, denne gang skal tale sandt.

🙁

Jyske bank påstår selv at jyske bank er en ærlig, og åben dansk Bank og som stædigt påstår, at jyske bank overholder alle love og regler, det siger jyske bank selv.

🙁

Og jyske bank lyver jo ikke, 🙂

🙂

Eller er jyske bank den danske Bank som lyver allermest, hvor jyske bank har mulighed for at lyve.

🙁

🙁

Det findes naturligvis mange flere forhold imod Jyske Bank.

Måske kalder advokater det noget andet, når sager / påstande mod jyske bank skal behandles i første instans, byretten Viborg.

🙁

🙁

🙁

Sagens vigtighed og omfattende forhold, handler stadig om:

At Jyske Bank for at dække over falske aftaler i jyske bank.

At Jyske bank for at dække over falske garantier.

At Jyske Bank for at dække over falske rente sikringer, som jyske bank selv påstår er lavet, til det falske lån.

At Jyske Bank for at dække over falsk lån i Nykredit.

At Jyske Bank for at dække over, at falsk lån i Nykredit ikke er blevet omlagt. 🙂

At det er magtpåliggende for Jyske Bank, forsat at lyve det falske lån hjemtaget og udbetalt, og derefter omlagt.

At Jyske Bank gerne lyver, og jyske bank gerne fortsætter med at lyve over for de Danske Banks loyale kunder, som kæmper for at få jyske bank til at undskylde for de forbrydelser som jyske bank er blevet opdaget og fanget i at lave.

🙁

Måske er dette grunden til at jyske bank nægter, at svare kunde.

og at Advokat Morten Ulrik Gade på vegne af jyske bank, nægte kunden at få akt indsigt i 2015 efter flere års forsøg, for at kunne undersøg hvad jyske bank laver af ulykker. 🙂

Dette samtidige med at jyske bank forsat mange steder skriver og forsat skriver, at jyske bank er hæderlig og ærlige, følg sagen mod jyske bank som Danmarks nok uærligste bank.


Mere om jyske bank

Ud over Jyske Banks bankforretninger i Danmark består koncernen af datterselskabet BRFkredit, leasingselskabet Jyske Finans samt en datterbank i Gibraltar.

Jyske Bank-koncernen har i Danmark flere end 100 bankfilialer og beskæftiger flere end 4.000 medarbejdere, som servicerer de flere end 900.000 kunder.

Bankens bank- og realkreditprodukter omfatter et sortiment af finansielle løsninger til private samt små og mellemstore virksomheder.

Dertil kommer leasingydelser i datterselskaberne Jyske Finans og Easyfleet. Jyske Bank tilbyder bl.a. også forsikringer i samarbejde med PFA Pension.


Vi tilbød 25-05-2016 Jyske Banks
Advokat Morten Ulrik Gade
Advokater i Lund Elmer Sandager
CEO Anders Christian Dam
Bestyrelsen

At betale jyske bank 250.000 kr.
For at jyske bank fremsendte en låne kopi fra Nykredit, for at det påstået lån 4.328.000 kr. Fandtes og var hjemtaget, og udbetalt.

Jyske Banks advokater i Lund Elmer Sandager, svarede på fremsendte brev af 25-05-2016

og på vegne af CEO Anders Christian Dam, skrev Philip Baruch at det lån på 4.328.000 kr. Som kunde oplyser ikke er hjemtaget,

her oplyser bestyrelses medlemmet Philip Baurch på mail at lånet er hjemtaget og udbetalt 6/7 2009

hvilket igen for at forvirre kundens advokater, da kunden naturligvis god kender sandheden.

Sandheden som er yderst magtpåliggende for jyske bank at holde skjult.

Skjult for både kunde og skjult for kundes advokater, og bestemt ikke ønsker at retten får kendskab til.

🙁

🙁

Direktion Redigér
Direktionen består af følgende:

Ordførende direktør:
Anders Dam

Viceordførende direktør:
Sven A. Blomberg

Bankdirektør: Per Skovhus
Bankdirektør: Leif F. Larsen
Bankdirektør: Niels Erik Jakobsen
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk