Den løgnagtige jyske bank nægter at svare kunde . Kære Anders Dam DIALOG OPRÅB JYSKE BANK VI ØNSKER AT I TALER MED OS

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. TAL MED OS RING LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER KAN LYTTE MED. VI HAR LAGT ET ÅBENT BREV TIL HANRIK HØBNER OM HAN VIL HJÆLPE MED AT FORSTÅ STRAFFELOVEN, HVAD SIGER ANDRE BANKER OM JYSKE BANKS MÅDE AT BEHANDLE SVAGE KUNDER PÅ PYT MED AT DET ER JYSKE BANK DER ER VED AT MISTE DERES TROVLRDIGHED FOR DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSER DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956

Tilbyder Jyske bank CEO Anders Dam 250.000 kr. For en kopi af lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

Her kommer der opslag, som ret sikkert vil blive brugt, i det nye tilrettet processkrift, i mod jyske bank, påstande og anklager i mod jyske bank.

Anklager som dog skal lige skal færdigøres, således det passer ind i måden retssagen imod Jyske Bank skal fremlægges i byretten Viborg.

Sagen handler om blandt andet bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk, men bliver omfattende.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler blandt andet om at jyske bank, har taget af kundes penge, vi taler om flere forhold af mandatsvig efter straffelovens bestemmelser.

Da jyske bank ved mindst 3 opdaget forhold, hæver af betroet midler, fra et konto nummer som tilhøre kunde i jyske Bank, for ydelser der ikke er aftalt eller har fundet sted.

Et konto nummer som kunden i jyske bank, ikke selv har haft adgang til, og derfor ikke selv kunne hæve fra.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at Jyske Bank bruger samme konto nummer, til flere forskellige virksomheder, som alle er kunder i jyske bank og derfor benytter jyske bank som deres loyale bank forbindelse.

Vi taler stadig om overtrædelse efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet mod jyske bank, handler også om at bruge falske oplysninger, alene for at skuffe i et eller flere retsforhold.

Vi taler om flere forhold af dokumentfalsk efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at bedrage kunde i jyske bank i mindst 2 forhold.

Vi taler om overtrædelse efter straffelovens bestemmelser.

🙁

Processkriftet i mod jyske bank, handler også om at jyske bank selv flytter rundt på gæld imellem jyske Banks kunder, uden nogle form for aftale.

Vi taler om forhold af her Skyldnersvig Eller Bedrageri efter straffelovens bestemmelser.

Sagen skal naturligvis undersøges og indskrives af min advokat, som vil afkræve at jyske bank over for retten, denne gang skal tale sandt.

🙁

Jyske bank påstår selv at jyske bank er en ærlig, og åben dansk Bank og som stædigt påstår, at jyske bank overholder alle love og regler, det siger jyske bank selv.

🙁

Og jyske bank lyver jo ikke, 🙂

🙂

Eller er jyske bank den danske Bank som lyver allermest, hvor jyske bank har mulighed for at lyve.

🙁

🙁

Det findes naturligvis mange flere forhold imod Jyske Bank.

Måske kalder advokater det noget andet, når sager / påstande mod jyske bank skal behandles i første instans, byretten Viborg.

🙁

🙁

🙁

Sagens vigtighed og omfattende forhold, handler stadig om:

At Jyske Bank for at dække over falske aftaler i jyske bank.

At Jyske bank for at dække over falske garantier.

At Jyske Bank for at dække over falske rente sikringer, som jyske bank selv påstår er lavet, til det falske lån.

At Jyske Bank for at dække over falsk lån i Nykredit.

At Jyske Bank for at dække over, at falsk lån i Nykredit ikke er blevet omlagt. 🙂

At det er magtpåliggende for Jyske Bank, forsat at lyve det falske lån hjemtaget og udbetalt, og derefter omlagt.

At Jyske Bank gerne lyver, og jyske bank gerne fortsætter med at lyve over for de Danske Banks loyale kunder, som kæmper for at få jyske bank til at undskylde for de forbrydelser som jyske bank er blevet opdaget og fanget i at lave.

🙁

Måske er dette grunden til at jyske bank nægter, at svare kunde.

og at Advokat Morten Ulrik Gade på vegne af jyske bank, nægte kunden at få akt indsigt i 2015 efter flere års forsøg, for at kunne undersøg hvad jyske bank laver af ulykker. 🙂

Dette samtidige med at jyske bank forsat mange steder skriver og forsat skriver, at jyske bank er hæderlig og ærlige, følg sagen mod jyske bank som Danmarks nok uærligste bank.


Mere om jyske bank

Ud over Jyske Banks bankforretninger i Danmark består koncernen af datterselskabet BRFkredit, leasingselskabet Jyske Finans samt en datterbank i Gibraltar.

Jyske Bank-koncernen har i Danmark flere end 100 bankfilialer og beskæftiger flere end 4.000 medarbejdere, som servicerer de flere end 900.000 kunder.

Bankens bank- og realkreditprodukter omfatter et sortiment af finansielle løsninger til private samt små og mellemstore virksomheder.

Dertil kommer leasingydelser i datterselskaberne Jyske Finans og Easyfleet. Jyske Bank tilbyder bl.a. også forsikringer i samarbejde med PFA Pension.


Vi tilbød 25-05-2016 Jyske Banks
Advokat Morten Ulrik Gade
Advokater i Lund Elmer Sandager
CEO Anders Christian Dam
Bestyrelsen

At betale jyske bank 250.000 kr.
For at jyske bank fremsendte en låne kopi fra Nykredit, for at det påstået lån 4.328.000 kr. Fandtes og var hjemtaget, og udbetalt.

Jyske Banks advokater i Lund Elmer Sandager, svarede på fremsendte brev af 25-05-2016

og på vegne af CEO Anders Christian Dam, skrev Philip Baruch at det lån på 4.328.000 kr. Som kunde oplyser ikke er hjemtaget,

her oplyser bestyrelses medlemmet Philip Baurch på mail at lånet er hjemtaget og udbetalt 6/7 2009

hvilket igen for at forvirre kundens advokater, da kunden naturligvis god kender sandheden.

Sandheden som er yderst magtpåliggende for jyske bank at holde skjult.

Skjult for både kunde og skjult for kundes advokater, og bestemt ikke ønsker at retten får kendskab til.

🙁

🙁

Direktion Redigér
Direktionen består af følgende:

Ordførende direktør:
Anders Dam

Viceordførende direktør:
Sven A. Blomberg

Bankdirektør: Per Skovhus
Bankdirektør: Leif F. Larsen
Bankdirektør: Niels Erik Jakobsen
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk